Foreløpig gjelder den ferske tariffavtalen kun de ansatte i LLH, men NTL mener at den på sikt skal gjelde alle LOs medlemmer, skriver Vårt Land.

Med innføringen av den nye ekteskapsloven fikk også mors kvinnelige ektefelle eller samboer krav på foreldrepermisjon så lenge den assisterte befruktningen har skjedd innenfor godkjent helsevesen i Norge eller utlandet, samt at donors identitet er kjent.

Med den nye avtalen som er inngått mellom NTL og Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) får homofile par som velger å få barn på måter som ikke er tillatt i Norge, også krav på pappaperm, skriver avisen.

– Vi tar ikke stilling til hvordan barnet er laget. Vårt fokus er å sikre at disse barna får samme rettigheter som alle andre barn, sier Karen Pinholt, leder i LLH.

— Kan være problematisk

Jussprofessor Trude Haugli ved Universitetet i Tromsø mener avtalen kan være problematisk og være med på å legitimere omstridte metoder. Hun sitter i det regjeringsoppnevnte Farskapsutvalget.

Jan Harsem, informasjonsansvarlig i Nordisk nettverk for ekteskapet, mener tariffavtalen er et grovt overgrep mot norske barn og forlanger at Barneombudet må komme på banen.

– Dette er en naturlig konsekvens av ekteskapsloven. Samtidig reagerer jeg på at de legitimerer former for assistert befruktning som ikke er tillatt i Norge. Dette er et grovt overgrep mot barns rettigheter, mener Harsem.