Det er det eneste tegnet bakteriejegerne har funnet på legionella i distriktet etter å ha dyrket 125 vannprøver. Smitteverngruppen er så godt som hundre prosent sikre på at vanntårnet i Sandnes ikke er smittekilden.

— Det er bare en av de tre smittede pasientene som har vært i nærheten av dette kjøletårnet. Og vi er rimelig sikre på at de tre er smittet av den samme kilden, sier smittevernoverlege Max Jens Holm.

Smittevernlegen vil likevel ikke avblåse hele legionella-jakten før han har resultatet fra de siste 20 vannprøvene.

Døde ut

To menn og en kvinne er lagt inn på Sentralsjukehuset i Rogaland med legionella de siste ukene. Den 62 år gamle kvinnen er fremdeles innlagt, men vil bli utskrevet i løpet av neste uke.

— Vi har ikke fått inn flere pasienter de siste to ukene. Vi kan derfor med ganske stor sikkerhet si at årets utbrudd nå er over, mener Holm.

Han regner det som sannsynlig at det er et kjøletårn som er smittekilden, og at anlegget har blitt desinfisert innen bakteriejakten startet.

Dermed har legionella-bakterien dødd ut av seg selv innen flere ble smittet.

— Dette er den mest åpenbare forklaringen jeg kan finne, sier Holm.

Kjøletårn er årsaken til 90 prosent av alle legionella-utbrudd. Andre smittekilder er boblebad, varmtvannsanlegg og fuktanlegg for frukt og grønnsaker.

Forebyggende

Selv om legionella-utbruddet er over, vil smitteverngruppen fremdeles være i beredskap for å være på den sikre siden. Alle bedrifter med kjøletårn i Stavanger og Sandnes kommune har levert oversikt over hvilke rutiner de har for vedlikehold av anleggene.

Smitteverngruppen mener alle bedriftene har fulgt forskriftene, men det er et stort forbedringspotensial. Norsk Folkehelseinstitutt har den siste uken vært i Stavanger for å bistå og følge arbeidet. Erfaringene vil bli tatt med når nye forskrifter for legionella-forebyggende arbeid legges fram.

Det oppdages ofte legionella-bakterier i kjøletårn. Men legionella-forekomst i vannet fører nødvendigvis ikke til et utbrudd og mange smittede. Det er først når vannet forstøves og spres ut i luften at det er fare for smitte. Strengere forskrifter for vedlikehold vil redusere faren for slike utbrudd.

I fjor sommer ble 28 mennesker smittet i et legionella-utbrudd. Sju mennesker døde.

(NTB)