På landsbasis har to av tre kontantstøttebarn i Oslo har innvandrerbakgrunn. På landsbasis er tallet én av tre, skriver Aftenposten

Selv om de mottar støtte fra den norske statskassen, bor imidlertid flere av disse barna ikke i landet,

Ifølge regelverket har nemlig foreldre som kommer fra EØS-land krav på støtte for barn som bor i utlandet så lenge de selv jobber i Norge.

Totalt fikk 1457 barn som bodde i utlandet kontantstøtte i 2011, noe som tilsvarer ca. en syvendedel av alle kontantstøttebarn med innvandrerbakgrunn.

I 2010 gikk totalt 43 millioner kroner ut av landet

Vil stoppe pengeflommen

Dette har skapt hodebry for både Regjeringen og opposisjonen.

Regjeringen jobber nå med et forslag som enten skal begrense eller stoppe støtten som går til utlandet.

Frp har til behandling i Stortinget et forslag som skal justere ned beløpet som betales ut til barn i utlandet ut ifra hvilket land de bor i.

Høyre foreslår på sin side at kontantstøtte skal bli en lovpålagt kommunal ytelse, noe som betyr at barna må bo i en norsk kommune for å få støtten.

— Kontantstøtten er ment som et middel for å skape valgfrihet for de familiene som de ikke kan eller ikke ønsker å benytte seg av barnehage. For familier som har barna i utlandet, ville det uansett ikke vært et alternativ å barna i norsk barnehage, sier Bent Høie, stortingsrepresentant og leder av programkomiteen i Høyre.

Flest polske barn

Polakker er den største gruppen som mottar støtte for barn som bor i utlandet, viser tall fra NAV. Totalt mottok 710 polske foreldre støtte for barn i utlandet i 2011. Innenfor Norges grenser var det 921 polske barn som fikk støtten samme år.

Det betyr at minst fire av ti polske kontantstøttebarn ikke bor i Norge.

En polsk arbeidstager i Norge kan i dag motta 5000 kroner i måneden for ett barn som bor i Polen.

Til sammenligning utgjør en gjennomsnittlig polsk månedslønn innenfor næringsvirksomhet rundt 7300 kroner, ifølge polsk Statistisk sentralbyrå.

Mener det er urimelig

— Det viser hvor urimelig dagens system er, og at det har fått en virkning som aldri har vært hensikten. Den norske kontantstøtten er tilpasset det norske lønns- og prisnivået og er ikke beregnet for barn som ikke bor i Norge, sier Høie.

Heller ikke Robert Eriksson, stortingsrepresentant for Frp, er videre begeistret for kontantstøtten til utlandet.

— Det her er en utvikling som vi har sett i lang tid. At stadig flere av våre velferdsytelser blir eksportert ut, særlig til lavkostland i EU-området som Polen. Derfor har vi flere ganger tatt til orde for at noe må gjøres for å kostnadsjustere kontantstøtten, sier han.

Bør foreldre som bor utenlands få kontantstøtte?