Før helgen gikk departementet ut og ga kollektiv utsettelse for 272 vordende rekrutter som ble innkalt til førstegangstjeneste etter 1. juli i år. Det førte til at studenter som mottok innkallelse før denne datoen, føler seg urettferdig behandlet.

— Dette er to forskjellige saker, sier Strøm Erichsen til Bergens Tidende.

Uventet innkalling

— De som ble kalt inn etter 1. juli, hadde ingen grunn til å tro at de ville bli innkalt nå. Dette var en ekstrakontingent Forsvaret hadde behov for. Når vi oppdaget at dette skapte problemer for mange som hadde begynt å studere, valgte vi å gi dem en kollektiv utsettelse av førstegangstjenesten, sier hun.

— De som ble kalt inn før 1. juli, visste at de kunne bli innkalt til militæret i januar, sier forsvarsministeren.

Flere av disse rekruttene har kontaktet Bergens Tidende, og sagt at de muntlig har fått beskjed fra Vernepliktsverket at de kunne regne med tjenesteutsettelse dersom de begynte å studere.

— Jeg forstår at de oppfatter det som urettferdig dersom de har fått en slik melding. Forsvaret bør være forsiktig med å gi den typen tilsagn, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Skal vise fleksibilitet

Hun holder fast ved det hun tidligere har sagt - at Forsvaret skal prøve å være mest mulig fleksibel i forhold til rekruttenes studiesituasjon.

— Derfor lytter vi til hva studieinstitusjonene sier. Hvis de dokumenterer at et studieavbrekk gjør det vanskelig å få plassen tilbake, eller tre inn igjen i studiene etter endt militærtjeneste, får slike studenter vanligvis innvilget utsettelse, sier forsvarsministeren.

— Vi ønsker også en konstruktiv dialog med studentorganisasjonene om dette temaet, tilføyer hun.

Forsvarsministeren vil ikke gå inn i enkeltsaker. Hun vil derfor ikke kommentere saken til NTNU-studentene.

— Hva med at de fikk avslag på søknadene om tjenesteutsettelse først etter at de hadde begynt å studere?

— Jeg ser at de er kommet i en ugunstig situasjon, medgir Strøm-Erichsen, uten å gi dem eller andre i tilsvarende situasjon noe håp om å opptre som førjulsnisse.

Hun anbefaler dem å kontakte Vernepliktsverket.

— Kan rekruttene dokumentere at de mister et helt studieår, vil de sannsynligvis få utsettelse. Hvis de kan tre inn igjen på samme stadium av studiene, får de vanligvis avslag, sier oberst og stabssjef Nils Hanheide i Vernepliktsverket.

Trenger 2770

Forsvaret har rekvirert 2770 rekrutter i januar. For å dekke behovet, kalte Vernepliktsverket inn 3500 unge. Et sted mellom 700 og 800 av disse har allerede fått tjenesteutsettelse.

— Noen faller også fra ved fremmøte, så vi har lite å gå på nå, sier Hanheide.

— Men vi liker selvfølgelig ikke å skape problemer for ungdom under utdanning, understreker han.