— Jeg vet ikke hvorfor det er slik. Det hadde vært greit å vite hvor jeg skulle ringe når jeg får utslag, sier Hjeltnes.

Han driver selskapet Industriell vannbehandling, og har ansvaret for å sjekke en rekke kjøletårn og andre vannanlegg på Vestlandet. Det er sjelden Stavangermannen får utslag på bakterietestene sine, men det skjer enkelte ganger.

— Dersom vi finner en svak antydning til legionellabakterier får eier vite om funnet og kjøletårnet blir umiddelbart desinfisert. Men vi har verken meldeplikt eller rapporteringsansvar overfor noen andre, sier Hjeltnes.

Retningslinjene for kontroll og forebygging av legionellasmitte er strenge. Alle kjøletårn med helårsdrift skal sjekkes hver måned. De skal tappes ned og rengjøres to ganger i året. Også varmtvannsberedere og dusjanlegg i offentlige bygg må kontrolleres jevnlig.

— Det er mange som ikke er klar over at dette. Når jeg er ute på oppdrag prøver jeg å fortelle at det ikke bare er kjøletårnene som må sjekkes, sier Hjeltnes.

Direktør på Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen, er ikke avvisende til å gi kontrollørene av kjøletårn og andre installeringer meldeplikt til myndighetene.

— Til nå har vi fulgt prinsippet om at det er eieren som har ansvaret for å følge opp høye bakterienivå. Men de to alvorlige sykdomsutbruddene vi har hatt nå gjør at vi kanskje må vurdere å legge om rutinene, sier han.

Direktøren understreker at det er departementet som eventuelt må ta en slik avgjørelse.

— Men vi kan selvfølgelig ha en mening om saken, sier han.