– Oslo biskop og bispedømmeråd tar ansvar for den situasjonen som har oppstått og ønsker at han får en stilling som tilsvarer den han muntlig var forespeilet tidligere, sier leder Knut Lundby i bispedømmerådet til NRK.

Lundby sier videre at dette betyr at Josefsen vil få jobb som prest, og at han er garantert stilling som vikarprest i Oslo bispedømme.

Uro og fortvilelse

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme og bispedømmerådet beklaget mandag «den uro og fortvilelse» som oppstyret rundt Josefsen i Bryn menighet har utløst.

Etter at Kvarme satte foten ned og stanset ansettelsen av Josefsen, har striden rast, blant annet rundt hvorvidt Josefsen allerede er ansatt eller ikke – juridisk sett. Et av argumentene i saken er at presten, som lever i partnerskap, i realiteten er ansatt fordi han blant annet har forrettet ved en begravelse.

Mandag ble saken diskutert og behandlet i Oslo bispedømmeråd, som deretter kom til følgende, enstemmige vedtak:

– Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd beklager den uro og fortvilelse som den aktuelle saken om vikarpresten i Bryn menighet har utløst. Vi vil at begge syn på homofilt samliv skal respekteres i Den norske kirke.

Forpliktelser

Bispedømmerådet går inn for at administrasjonen sørger for at biskopens og bispedømmerådets arbeidsrettslige forpliktelser overfor Svein G. Josefsen ivaretas.

Dette betyr at Josefsen likevel får jobbe som vikarprest i Oslo bispedømme. (©NTB)