ATLE ANDERSSON

Rådgiver Maren Esmark i WWF-Norge reagerer på uttalelsene til forskningsdirektør Ole J. Torrissen om at de etiske problemstillingene omkring fôr ikke er større i fiskeoppdrett enn i landbruket.

— Selvfølgelig er det etisk betenkelig når oppdrettsnæringen forbruker store mengder kolmule og bidrar til å tømme Nord-Atlanteren for denne bestanden. Dette overfisket må stoppes umiddelbart, sier Esmark til BT.

Hun mener havbruksinteressene heller bør satse på avfall fra fiskeriindustrien som fôr-ressurs.

Fisk som fôr

— Vi bør åpne for en debatt om det ikke er på tide å fôre oppdrettslaks med rester fra laks eller annen fisk. Det bør settes inn forskningsressurser på å avklare om dette er risikomessig forsvarlig, mener Esmark og minner om problemstillingen rundt Creutzfeldt Jacobs sykdom.

Forskningsdirektør Ole J. Torrissen fremhever i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettside muligheten som ligger i å utnytte organismer lenger nede i næringskjeden, som krill og raudåte som råstoffkilder for oppdretterne.

Rådgiver Esmark mener det er et høyst betenkelig alternativ.

— Jeg vil gjerne se en grundig miljøanalyse av konsekvensene. Uttak av slikt plankton kan i verste fall bety at både lodden og silden forsvinner, frykter Esmark.

Hun er glad for at norsk havbruksnæring ikke gjør som den canadiske, nemlig bruker genmodifiserte organismer, for eksempel soya, som fôr til oppdrettsfisken.

Støtter forskerne

— Faren med slikt genmodifisert materiale er først og fremst knyttet til produksjonen i åpne systemer med spredning av manipulerte organismer via insekter. De økologiske konsekvensene kan bli dramatiske med et slikt eksperiment, mener Esmark.

WWF-rådgiveren med oppdrett som spesialfelt har imidlertid ingen problemer med å støtte havforskernes positive omtale av den reduserte medisinbruken i oppdrettsnæringen.

— Selv spiser jeg oppdrettsfisk og er helt enig i Torrissens beskrivelse av laksen som sunn mat. Men jeg skulle ønske jeg kunne kjøpe oppdrettslaks som var fri for lus, sier hun. Esmark mener nettopp lakselusen er den største miljøutfordringen oppdretterne står overfor.

— Problemet kan ødelegge hele næringen, hevder hun.

— Men gjør ikke oppdretterne mye for å løse disse problemene?

— Nei. Så lenge det selges laks med parasitter i butikkene, har ikke næringen tatt dette på alvor, sier Esmark.