Totalt kaos råder etter at mange ikke har fått den fastlegen de ønsket, trass i ledig kapasitet. På to dager ringte 47.000 innbyggere til trygdekontorene. I tillegg ble også mange leger nedringt, skriver Dagens Medisin.

RTV forklarer en del av problemene med at innbyggerne kan ha slurvet da de skrev legens tallkode på fastlegeskjemaet. Enten ved at de har skrevet feil nummer — eller at tallene er skrevet slurvete.

Prosjektleder Ole Jørgen Grannes presiserer at det ikke er funnet noen systemfeil hos RTV.

— Vi har gått inn i noen enkeltsaker og ikke funnet noen systemfeil, men vi ser at det har oppstått noe på ett eller annet punkt mellom innbygger og RTV.

Rikstrygdeverkets avdelingsdirektør Tone Mørk sier at RTV har funnet en naturlig forklaring på alle tilfeller der pasienten har falt ut av listen.

— Det gjelder å holde tungen rett i munnen. 288.000 nordmenn fikk ikke legen de ønsket seg. Det måtte bli støy når dette ble oppdaget, avslutter hun.

NTB