Pengene skal brukes til å forebygge spredning av fugleinfluensa i Asia og fra Asia til andre deler av verden. For å hindre at fugleinfluensa får alvorlige humanitære konsekvenser er det viktig at spredningen av smitten blir stanset, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Kampen mot fugleinfluensa er et felles ansvar for alle land. Norge har en god beredskap i forhold til et utbrudd av fugleinfluensa. Nå er det er viktig å styrke smittevernberedskapen også i fattige land, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Det norske bidraget gis til FNs landbruksorganisasjon (FAO) og Verdens helseorganisasjon (WHO). 6,5 millioner kroner har allerede gått til arbeidet med å stoppe spredningen fra Øst— og Sørøst-Asia til andre deler av verden, mens 4,7 millioner kroner nå går til kontroll og forebygging av fugleinfluensa i Nord-Korea.

FNs landbruksorganisasjon (FAO) frykter at smitten skal spres med trekkfugler til Midtøsten og Afrika. I mange land som allerede i dag står overfor matmangel, eller av andre grunner er i en vanskelig situasjon, vil et utbrudd av fugleinfluensa kunne få alvorlige humanitære konsekvenser.