Statsadvokaten i Oslo ilegger Jernbaneverket en bot på 15 millioner kroner, mens CargoNet får en bot på 7 millioner kroner på grunn av manglende tiltak for å hindre ulykken på Sjursøya, der tre mennesker omkom.

Selskapene får bøter for å uaktsomt ha forvoldt 3 personers død, betydelig skade på 1 person og alvorlig skade på 3 personer, samt brudd på jernbanelovens regler som skal forebygge ulykker, skriver politiet i en pressemelding.

Vill togferd drepte tre og skadet fire — Manglende sikkerhetstenkning

Avgjørelsen bygger på at det er avdekket fire alvorlige sikkerhetsbrudd i tilknytning til virksomheten på Alnabru stasjon og toglinjen ned Lodalen mot Oslo S og Sjursøya.

— Etterforskningen har avdekket manglende sikkerhetstenkning i foretakene på områder hvor konsekvensene av feil kan bli svært alvorlige. I dette tragiske tilfellet har det ført til tap av tre menneskeliv og fire skadede, sier politiadvokat Carl Graff Hartmann, som nå vil følge saken videre opp.

Blant sikkerhetsbruddene som er avdekket, er blant annet:

  • Manglende rutiner for å hindre misforståelser i den muntlige kommunikasjon mellom skifteleder på lokomotivet og den som styrer sporvekslene og skinnebremsene.
  • Manglende bruk av håndbrems på vognene
  • Det er mulig å styre tog ut av sikkert område uten å ha fått bekreftet at lokomotivet har kontroll på vognene
  • Svært begrensede muligheter for å stanse et løpsk tog som har kommet ut av sikkert område Ansatt slipper tiltale

I tillegg får en ansatt i Jernbaneverket påtaleunnlatelse for å uaktsomt ha forårsaket en jernbaneulykke. Det betyr at påtalemyndighetene bestemmer at det ikke skal tas ut tiltale, selv om man finner nok beviser for at en sak kunne vært ført.

Dette til tross for at den ansatte fulgte interne rutiner. Politiet mener imidlertid at det ikke er tilstrekkelig, og at den ansatte har brutt aktsomhetsplikten på en straffbar måte. Likevel mener politiet at skylden til den ansatte er så liten at en påtaleunnlatelse er tilstrekkelig.

Jernbaneverket og CargoNet har fått frist til 8. oktober for å bestemme om de vil vedta foreleggene.

Aksepterer straffeansvar

Jernbaneverket skriver i en pressemelding på sine hjemmesider at de aksepterer straffeansvar for Sjursøya-ulykken, men at de trenger å bruke tiden for å sette seg inn i premissene for foretaksboten.

Selskapet skriver i meldingen at det ikke over tid fanget opp det endrete risikobildet på en god nok måte.

— Etter ulykken har Jernbaneverket hatt en systematisk gjennomgang av risikoen knyttet til godsterminaler og hensettingsområder. Det er etablert midlertidige barrierer på Alnabru og permanente barrierer installeres. Samtidig arbeider vi intensivt med styrking av sikkerhetskulturen i Jernbaneverket, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

- Vil vurdere

Pressekontakt Bjarne I Wist i CargoNet sier til Aftenposten.no at selskapet nå vil se på innstillingen fra Statsadvokaten. Han vil ikke si om selskapet kommer til å akseptere boten.

— Vi vil gå inn i grunnlaget for foretaksboten, og har tid frem til oktober til å vurdere om vi vil akseptere den eller ikke, sier han.