— Det er påfallende og bekymringsfullt at så mange kommuner ennå ikke har fått på plass et system for å vurdere kvaliteten ved sine skoler, sier Jostein Osnes, direktør ved Læringssenteret, til Bergens Tidende.

Mer enn fem år

Det var på den store landskonferansen om kvalitet i skolen, som ble avsluttet i Bergen i går, tallene om manglende kvalitetsvurdering i halvparten av landets kommuner bla lagt frem og kommentert av flere. Forskriftene om at kommunene systematisk skulle vurdere sine skolers kvalitet kom for mer enn fem år siden. Derfor vekker det oppmerksomhet at så mange ennå ikke har fulgt tilstrekkelig opp.

Mens alle videregående skoler i Sogn og Fjordane har et system for skolevurdering, mangler det ved grunnskolene i mange kommuner i Sogn og Fjordane. Utdanningsdirektør Bjørn L. Tønnesen har i sin tilstandsrapport påpekt liten interesse blant politikere og kommuneledelse i mange kommuner for å måle kvalitet. Han sier at det er viktig for han å få dette på plass i samtlige kommuner.

— Langt mer enn halvparten av kommunene i Hordaland vurderer skolens kvalitet. Mange har gode system, men kommunene er kommet ulikt, opplyser utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland.

Elevene største eksperter

— Skolene må tåle å avdekke det som er dårlig, sa avdelingsdirektør Anne Berit Kavli ved Læringssenteret. Hun mente det var viktig å kjenne til hva som særpreger en god skole og kunne avdekke om skolen når sine mål. Noen frykter å ta elevene med i vurdering av skolen. Selv anbefalte hun det sterkt fordi elevene er de største eksperter på skolen.

Elever ved Fyllingsdalen videregående skole høstet mange lovord for sitt forrykende show onsdag kveld med dans, drama, sang og musikk.

— Tenk at disse dyktige ungdommene er elever! sa professor Erling Lars Dahle fra talerstolen.