SVEIN INGE MELANDTrondheim

Et halvt karaktertrinn skiller UiTø og Universitetet i Oslo som kommer dårligst ut.

Det er de yngste universitetene som scorer best blant studentene. I en totalvurdering (på en skala fra 1 til 6) kommer Universitetet i Tromsø og NTNU i Trondheim ut med karakteren 4,3. Universitetet i Bergen får karakteren 4,0 og Universitetet i Oslo 3,8. Karakterene bygger på svarene fra cirka 4000 studenter i første semester av studiet. Hva studentene mener senere i studiet er ikke kartlagt.

Studentenes vurderinger av lærestedene kommer frem i den store studentundersøkelsen som NIFU og Norsk Gallup har gjort for Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Hovedkarakteren gir uttrykk for hva studentene svarte når de ble spurt om å gi en samlet vurdering av sitt lærested.

Ikke topp faglig Det viktigste for de nye studentene er den faglige og pedagogiske kvaliteten på undervisningen. Lærernes prestasjoner får ikke toppkarakter. På dette området er det imidlertid lite som skiller universitetene. Karakterene ligger på cirka 4,0. Det faglige miljøet får litt bedre karakterer. NTNU, UiTø og Universitetet i Bergen (UiB) får jevne karakterer, mens Universitetet i Oslo (UiO) henger litt etter.

Dårlig service Studentene er ikke fornøyd med servicen som administrasjonen ved universitetene yter. Det er synd, for servicen er viktig for studentene. UiTø— studentene er mest tilfreds, NTNU kommer på andreplass, mens Oslo og Bergen ligger en halv karakter bak UiTø.

Arkitekturen ved universitetene får også dårlige karakterer. Det høres kanskje ikke så betyd-ningsfullt ut, men studentene gir uttrykk for at det er viktig. UiTø klarer ikke å kare til seg en 4'er, til tross for at det ligger best an av universitetene. NTNU ligger et halvt trinn under, UiB ytterligere et hopp nedover, mens UiO så vidt klarer klarer å få en 3'er.

UiTø vinner også på lokaler og lesesaler. NTNU redder en 4'er, mens Bergen og Oslo ligger over et halvt karaktertrinn lavere.

Best sosialt Etter den faglige kvaliteten på undervisningen, betyr det sosiale miljøet på lærestedet mest for studentene. Og her står det heldigvis meget bra til. NTNU topper med karakteren 4,6, UiTø følger hakk i hæl. UiB får 4,3, mens UiO er sist med 4,1.

Mest fornøyd er studentene med bosituasjonen, og her leder NTNU (4,8). Spredningen er meget liten. UiTø som kommer svakest ut har også et pent snitt på 4,6.

Fritidstilbudene er også meget bra. NTNU får 5,0, UiTø og UiO 4,5 og UiB 4,3.

Ikke for gourmeter På bibliotek og datautstyr ligger NTNU best an. UiTø plasserer seg på andre og Universitetet i Oslo på tredje. Universitetet i Bergen skiller seg kraftig ut med en gjennomsnittskarakter på 3,3 - nesten en hel karakter bak Tromsø.

Universitetet tilbyr ikke bare åndelig føde, det skal spises også. Ingen ligger an til oppføring i Michelin-guiden. NTNU og UiB oppnår 3,9. UiTø kommer litt bak, mens UiO havner på svake 3,28.

Tallene bygger på opplysninger fra studentundersøkelsen 98/99/00. Til sammen har over 12.000 studenter over hele landet svart på undersøkelsen. Resultatene fra årets undersøkelse blir offent-liggjort i utdanningsbilaget stud.mag. 2001, som er vedlegg til Bergens Tidende tirsdag.

Adresseavisen/Bergens Tidende

Les også: Høgskolene en klasse for seg selv- Størrelsen teller Mer om studentundersøkelsen: Studmag.com