Dette går frem av næringskomiteens budsjettinnstilling som ble ferdig fredag. Et flertall av bl.a. Arbeiderpartiet og Frp nekter å gi regjeringen den fullmakten den har bedt om for å redusere den statlige eierandelen i flere bedrifter.

Regjeringen er innstilt på å redusere eierandelen til 34 prosent.

Dermed har Carl I. Hagen og Frp gitt Bondevik-regjeringen et sviende nederlag. Det kan bli flere når fagkomiteene i Stortinget i tur og orden skal avgi budsjettinnstilling i dagene fremover.

Etterlyser seriøsitet

I dette tilfellet er det Høyre som er mest ydmyket, for det er Høyre som har presset på for å selge statsaksjer. Dessuten irriterer det Høyre-politikerne at Frp opptrer på denne måten, ettersom partiet i sak er helt på linje med Høyre. Carl I. Hagen forteller selv til Bergens Tidende hvorfor Frp ønsker å vise muskler slik vi her er vitne til:

— Vi må ha en seriøs saksbehandling. Det ville være uforsvarlig av oss å gi en generell fullmakt i så viktige spørsmål til en mindretallsregjering, sier han.

Mer vondt blod

Selv om Frp bøyde seg for kabinettspørsmålet i finansdebatten og ga støtte til hovedtrekkene i budsjettet, er partiet innstilt på å kreve mer igjen når komiteene nå skal sømfare de enkelte budsjettkapitlene.

Dessuten har det skapt vondt blod hos fremtredende Frp-folk når de i kjølvannet av kabinettspørsmålet hører at så vel Kjell Magne Bondevik som Jon Lilletun retter blikket mot Arbeiderpartiet som potensielt samarbeidsparti.

Både John Alvheim og Per Sandberg har offisielt gitt uttrykk for sterk irritasjon.

Nilsen bad om pent vær

Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen, var fredag morgen såpass bekymret for den videre samarbeidsviljen hos Fremskrittspartiet at han straks banket på døren hos Carl I. Hagen for å snakke ut om problemene.

— Jeg gikk inn til Hagen, for jeg følte behov for å forsikre ham om at vi fra regjeringspartienes side fortsatt vil henvende oss først til Frp.

I den videre budsjettbehandlingen legger jeg selv stor vekt på å opptre ryddig, sier Nilsen.

Carl I. Hagen sa kort og kvast «nei» da vi spurte om han hadde hatt tilsvarende besøk fra KrFs parlamentariske leder, Jon Lilletun.