Fylkeslederen for Kystpartiet i Nordland, Karl N. Meløysund og vararepresentant for partiet på Stortinget, Karl-Anton Swensen, bør vurdere sine verv og medlemskap, mener Oslo-partiet.

Fylkesstyret i Oslo mener det er Meløysund og Swensen som står bak forsøkene på å fjerne Steinar Bastesen som partileder i Kystpartiet.

— Vi gir Bastesen vår fulle støtte og tillit, heter det i et vedtak fra styret i Kystpartiet i Oslo.

Søndag vedtok styret i Kystpartiet i Nordland at Steinar Bastesen bør trekke seg som partileder etter at VG har skrevet om det Meløysund og Swensen mener er økonomisk rot og ulovligheter i partiets stortingsgruppe. Bastesen har avvist beskyldningene og vist til at regnskapet for Kystpartiets stortingsgruppe er godkjent av Stortingets administrasjon.

Flere fylkeslag i Kystpartiet har i de siste dagene uttrykt støtte til Bastesen, og denne saken skal behandles i partiets hovedstyre, opplyste Bastesen til NTB søndag.

(NTB)