Senteret skal drives av Universitetet i Stavanger, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Rogaland Kunnskapspark.

Forskningssenteret skal operere i skjæringsfeltet mellom grunnforskning, anvendt forskning, kommersialisering og bedriftsetablering. Gjennom senteret skal det utvikles en kultur for nysgjerrighet og nyskaping i hele Ullandhaug-miljøet med ringvirkninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningen skal dessuten gi grunnlag for bedre undervisning og utvikling av entreprenørskapsholdninger både i bedrifter, offentlig sektor og blant studenter, skriver UiS i en pressemelding.

Bak gaven står gründeren Jon Gjedebo, hans kone Torunn Lange Gjedebo og deres to sønner Tore og Finn.

Rektor Aslaug Mikkelsen ved Universitetet i Stavanger setter stor pris på gaven fra Gjedebo-familien.

– Senteret vil ha en tverrfaglig profil og et løsningsfokus på de sentrale utfordringene i samfunns— og næringsliv. Klima, alternative energiformer og tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren er eksempler på dette, sier Mikkelsen i pressemeldingen fra UiS.

Jon Gjedebo er en av Stavanger-regionens mest suksessrike og innovative gründere. Han er blant annet kjent for oppbyggingen av selskapet Hitec, som han solgte til det amerikanske National Oilwell i 1999.