Etter knallhard kritikk fra 22. juli-kommisjonen, er til sammen 743 flere millioner kroner gitt til terrorberedskap i regjeringens forlag til budsjett for Justisdepartementet.

Blant annet gir justisminister Grete Faremo mer penger til seg selv. 40 millioner kroner skal gå til å kunne håndtere kriser — og koordinere sine undersåtter i politi, sikkerhetstjeneste og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Svakhetenes budsjett

— Justis- og beredskapsdepartementet skal ta et større lederansvar og vi må endre vår måte å lede på. Grepene vi har tatt med sivilt situasjonssenter og styrking av den sentrale kriseledelsen i departementet, peker i riktig retning, skriver Faremo i en pressemelding.

Flere av økningene, er til poster der 22. juli-kommisjonen påpekte store svakheter:

  • Politidirektoratet får 25,5 millioner kroner for å gjennomføre alle endringene de skal. Politiet var etaten som fikk mest kritikk for sin håndtering av 22. juli. De har startet en lang rekke endringer.
  • Nytt beredskapssenter i Oslo for politiets beredskapstropp og politihelikopteret vil koste 10 millioner. I tillegg kommer nye 10 millioner til å oppgradere politihelikopterne.
  • Politiets tungt kritiserte IKT-system får 20 millioner kroner til fornying. IKT-systemet er vanligvis blitt betalt over hvert enkelt politidistrikt sitt budsjett.
  • 45 milllioner går til mer tilsyn og for å håndheve mer kontroll over kjemikalier som kan brukes til bomber i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De store utgiftene

Brorparten av pengene går likevel til to store sekkeposter: 300 millioner kroner til mer vedlikehold av redningshelikoptrene og 150 millioner til økt bemanning i politiet.

70 av totalt 350 nye politistillinger kommer i Oslo - de resterende blir fordelt rundt i resten av landet.

De 300 friske millionene til redningshelikoptrene kommer etter at utskiftingen av dagens redningshelikoptre er forsinket med flere år. Det har utløst store behov for vedlikehold av dagens SeaKing-helikoptre i redningstjenesten.

Også PST får mer: 30 millioner kroner går til flere folk og analyser hos Politiets sikkerhetstjeneste. Tjenesten har de siste årene fått økt sine budsjetter kraftig - men pengene har i stor grad gått til livvakttjenesten og å drive PSTs nye bygg i Nydalen i Oslo.

45 MILLIONER: DSB får 45 millioner kroner mer, som blant annet skal gå til å kontrollere kjemikalier til bombebruk. Her fra Vålstua gård i Rena, der Anders Behring Breivik produserte sin bombe.
Gorm K. Gaare
300 MILLIONER: Seaking-helikoptrene er redningstjenestens arbeidshester. 300 millioner går til vedlikehold av maskinene som etter planen alt skulle vært faset ut.