Vedtaket ble fattet med 138 mot 2 stemmer.

Styrene i de to selskapene vedtok 11. januar i år å anbefale fusjon mellom Prior og Gilde etter å ha arbeidet med saken siden desember 2004.

Årsmøtet i Prior godkjente enstemmig fusjonsplanen tidligere tirsdag

Konkurransetilsynet varslet mandag om at tilsynet vurderer å gripe inn mot den planlagte fusjonen.