Firmaet som leide bilen, glemte å fjerne logoen.

Daglig leder Geir Dugan i avfallshåndteringsfirmaet Dangerous Goods Management beklager det hele.

– Det hele skyldes et havari på den kjølebilen som egentlig hadde oppdraget. Transportøren gjorde forsøk på å få tak i erstatningsbiler, men kjølebil er veldig vanskelig å oppdrive. Via sitt kontaktnett fikk han tak i en leiebil fra Gilde, sier Dugan, som sier det aldri var meningen at bilen skulle gå så lenge.

– Som bil er jo bilen fullt brukbar, men med logoer, så er den dessverre ikke det. Logoen burde vært fjernet fra første stund. Vi beklager sterkt at Gilde har fått navnet sitt trukket inn i denne saken, sier Dugan til NRK.

Gilde-logoen på bilen som fraktet kroppsdeler og annet smittefarlig avfall fra sju sykehus på Sør— og Østlandet, er nå fjernet.