• Gildes kjøttdeig og slakteriet på Rudshøgda var et blindspor i jakten på den farlige E.coli-bakterien.

Det sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Nasjonalt folkehelseinstitutt. Onsdag ettermiddag friskmeldte Mattilsynet og Folkehelseinstituttet Gildes kjøttdeig og det mye omtalte Gilde-anlegget på Rudshøgda.

– Det omfattende E.coli-utbruddet skyldtes ikke kjøttdeig fra Gilde eller produksjonen ved anlegget på Rudshøgda. Det er ingen forbindelse mellom produksjonen ved anlegget på Rudshøgda og utbruddet av E.coli-smitte, sier avdelingsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Et blindspor

Ifølge Landsverk stiller også Veterinærinstituttet seg bak konklusjonene som friskmelder kjøttdeigen og Rudshøgda-anlegget: Begge var lenge utpekt som sannsynlig årsak til E.coli-utbruddet og dermed hovedmistenkte i tilsynsmyndighetenes intense jakt på kilden til den farlige bakterien som har gjort 15 personer syke, én av dem med dødelig utgang

– Kjøttdeigsporet måtte følges til ende samtidig som vi fulgte andre spor, sa Aavitsland på en pressekonferanse onsdag.

Han minnet om at det bare var ett av de første seks E.coli-smittede barna som kunne knyttes til morrpølse, og at Folkehelseinstituttet gjennomførte de første intervjuene under svært vanskelige omstendigheter.

– Intervjuene ble gjennomført ved sykehussengene i en situasjon hvor barnas foreldre naturlig nok hadde tankene sine hos barna som kjempet for livet i dialysemaskinene, poengterte han.

Først 20. mars, da mer informasjon var sanket inn fra barnehager og barnas slektninger, ble det klart at morrpølse hadde stått oftere på de syke barnas meny enn kjøttdeig.

SCANPIX