— Dette går ut over mitt gode navn og rykte, sier Gilani.

Han avviser blankt at han selv skal ha tilbudt folk i rusmiljøet i Drammen 50 kroner mot at de leverte ferdig kryssede stemmesedler i hans favør. Han krever nå at politiet kommer til bunns i saken.

— Jeg har vært og anmeldt dette til politiet i kveld. Jeg vet at jeg kommer til å bli frikjent, sier Gilani til NTB. Han har anmeldt to personer til politiet og mener det hele dreier seg om en svertekampanje.

— Dette er klart ærekrenkende og går ut over mitt gode navn og rykte, sier han.