Like fornøyd kan man ikke kalle informasjonssjef Olav Lekve i Fiskeridirektoratet. Han påpeker at familien Abelsen gjorde seg skyldig i et lovbrudd. Det er nemlig ikke lov å fiske hummer i garn.

— Hummeren er en ettertraktet, truet art, og vi vil ikke at folk skal tro det er fritt frem selv om det er fangstperiode, sier Lekve.

— Reglene er rimelig enkle: På Vestlandet er det lov å ta hummer sør for Stadt fra 1. oktober - 31. desember. Men kun i teine, og minstemålet 25 cm. Får man hummer i garn, plikter en faktisk å sette den ut igjen, sier Lekve.

— Kan familien vente seg represalier?

— Det tviler jeg på. Det er ikke poenget vårt ta familien. Men når noen utøver en handling i strid med regelverket, ønsker vi å si ifra om dette, sier Lekve.

— Hummeren er en truet bestand, og at alle har et ansvar for at ikke bestanden kollapser, sier informasjonssjef Lekve.