Statens næringsmiddeltilsyns overvåkingsprogram gikk fredag kveld ut med advarsler mot å spise blåskjell som er tatt på Menes i Balestrand i Sogndal, Saltneven i Kragerø, Høkeliholmen i Borg, Flødevigen i Aust-Agder, Dalskilen i Vest-Agder, Vemmelsvik i Nordfjord, Borgundfjorden i Ålesund, Pir i Trondheim, Altebotn i Namdal og i Stokkafjorden i Brønnøysund.

Tilsynet anbefaler også at man spiser skjell med måte som er plukket i Mørkvedbukta i Salten.