Myggmidler som inneholder opptil tre ganger så mye DEET som hva helsemyndighetene anbefaler, er registrert solgt over disk i Norge. I løpet av tre år er 39 mennesker registrert forgiftet av myggmidler her i landet. 30 av disse var barn under sju år, skriver Dagbladet.

De fleste myggmidlene som selges i Norge inneholder det syntetiske virkestoffet dietyltoluamid (DEET). SFT advarer mot at barn under tre år blir påført slike midler. Større barn bør i minst mulig grad utsettes for DEET-holdige produkter.

— DEET kan til en viss grad absorberes gjennom huden. Barn har stor hudoverflate i forhold til vekten, og har derfor en langt høyere risiko for å få betydelige mengder virkemiddel inn i kroppen enn det voksne har, sier toksikolog Helle A. Bjørtuft ved Giftinformasjonen til avisa.

(NTB)