— Med dagens bevilgninger vil det ta 300 år før fjordene er rene, var budskapet fra Ane Hansdatter Kismul, leder i Natur og Ungdom, til stortingspolitikerne.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har nemlig anslått at det kan koste opp mot 25 milliarder kroner å rydde i de gamle miljøsyndene langs kysten. Bare i de indre delene av havnebassenget i Bergen er kostnadene, ifølge en tiltaksplan, beregnet til alt fra 380 millioner til over en milliard kroner, avhengig av hvilket oppryddingsalternativ som velges.

Lever-advarsel

Den potensielle miljøbomben, i form av giftstoffer i bunnsedimentene, var et av hovedtemaene da Stortinget i går diskuterte regjeringens havmiljømelding. Alle partiene er enige om at «møkken» må vekk, at forurenser skal betale, og at staten må gå foran og rydde opp i egne synder.

Høye nivåer av PCB og dioksiner på sjøbunnen har ført til at myndighetene nå fraråder kvinner i fruktbar alder å spise fiskelever fra norske fjorder og kyststrøk. Advarselen fra Statens næringsmiddeltilsyn gjelder også påleggstyper som Svolværpostei og Lofotpostei.

Økt kreftrisiko, skader på immunsystemet, og hormonforstyrrelser, er noen av helseskadene som knyttes til inntak av for mye sjømat med høye nivåer av disse miljøgiftene.

Etterlyser handlekraft

I stortingsdebatten ga Ap og SV uttrykk for misnøye med regjeringens innsats. De to partiene gikk inn for en opptrappingsplan og oppfordret Stortinget til «miljømessig handlekraft» for å fjerne all PCB og tungmetallholdige sedimenter i løpet av en tiårsperiode. Forslaget fikk ikke flertall.

SV la også frem forslag om at bevilgningene til opprydding må økes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2003. I debatten viste partiet blant annet til en rapport fra Riksrevisjonen, som er kritisk til myndighetenes oppfølging av oppryddingsarbeidet.

Miljøvernminister Børge Brende la i et engasjert innlegg vekt på at regjeringen ikke har noe å skamme seg over.

— Det aller første jeg gjorde som statsråd var å øke bevilgningene til å rydde opp i denne forurensningen. Også i år har vi styrket innsatsen, trass i en meget stram budsjettsituasjon, sa Brende.

Også Ingmar Ljones (KrF) synes, ikke uventet, at regjeringen er på rett spor.

Kan virvles opp

— Samarbeidsregjeringen tar steg for steg. Vi vinner kunnskap om de beste miljøløsningene etter hvert som tiden går, sa han, og viste blant annet til faren for at oppryddingstiltak kan føre til at giftstoffene virvles opp og blir en enda større miljøtrussel enn om de blir liggende. Ljones fremhevet Sørfjorden som et farvann der man har løst problemet med å dekke til den mest forurensete sjøbunnen med duk og deretter gruslagt den.

Stortingsflertallet ga for øvrig regjeringen mye skryt for havmiljømeldingen som - på papiret, i hvert fall - legger opp til en helhetlig og økosystembasert forvaltning av ressursene i havet. I miljøbevegelsen er man nå svært spent på om regjeringen tør å omsette de grønne prinsippene i praktisk politikk når kampen om fremtidig oljeutvinning i Barentshavet skal utkjempes.

AKSJONERTE: Natur og Ungdom delte ut Svolværpostei og torskelever pyntet med dødninghoder til medlemmene av energi- og miljøkomiteen utenfor Stortinget i går. <br/> FOTO: MORTEN HOLM, SCANPIX