Vielsen skal ifølge VG foregå i fengselet. Det er andre gang Schumann gifter seg. Første gang var i 1996 og også da sto bryllupet innenfor fengselsmurene. Schumann ble i vår dømt til forvaring i 16 år etter NOKAS-ranet i Stavanger tingrett.

Bruden denne gang soner en dom på fem og et halvt år for å ha oppbevart et større parti narkotika. Hun er også dømt til å tåle inndragelser av 150.000 kroner som politiet fant i hennes leilighet i 2002. Paret skal ha møtt hverandre i luftegården i Stavanger fengsel.

Hvetebrødsdagene blir ikke mange for ekteparet Schumann. Bryllupet skal skje bare tre dager før ankebehandlingen av NOKAS-ranet starter i Gulating lagmannsrett. Stavanger tingrett har antydet at det var Schumann som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland under NOKAS-ranet.