Det er dobbelt så mange vielser som gjennomsnittet for alle lørdager i juli måned. Det er også nesten seks ganger så mange som på en gjennomsnittlig lørdag i resten av året, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det var også mange – 807 par – som valgte å gifte seg 23. juni. Dette har trolig sammenheng med at jonsok falt på en lørdag i fjor. De fleste, nesten 50 prosent, giftet seg i sommermånedene juni, juli og august. Færrest brylluper var det i januar.

I 2007 ble det inngått 23.500 ekteskap, en økning på 1750 sammenlignet med året før. Det er flest førstegangsekteskap i aldersgruppen 30-34 år.

SIV DOLMEN (ARKIV)