400.000 laks utgjør rundt 650 tonn fisk. All den døde fisken blir destruert.

— Vi registrerte tirsdag kveld alger utenfor Farsund, men vi har ikke fått undersøkt hvor stor konsentrasjonen er lenger øst. Vi har nå fått "Munin", vårt eget oppsynsfartøy, ned fra Møre. Skipet er spesialutstyrt for algeovervåking, sier Birger Larsen i Fiskeridirektoratet til NRK.

Kystvaktskipet "Agder" er også satt inn for å overvåke algeoppblomstringen.

— De giftige algene Chatonella og Heterosigma er årvisse gjester langs norskekysten, men i år er de dukket opp tidligere enn vanlig, opplyser beredskapsleder Ragnar Sandbæk i direktoratet til NTB.

(NTB)