— Dette liker vi ikke, sier regionsjef i Norske Fiskeoppdretteres Forening, Even Søfteland, til NTB. Han regner med at det bare er snakk om et lite flak som er kommet seg gjennom strømbarrieren ved Lista, men synes likevel at målingen er urovekkende.

Ved to anlegg i Farsund og Lyngdal døde 150-180 tonn fisk i løpet av halvannet døgn av chattonella-alger.

— Det skifter utrolig fort, sier Søfteland. Algene kan forflytte seg 20-30 kilometer i døgnet med havstrømmene.

Beredskap Ved anleggene i Farsund og Lyngdal stabiliserte situasjonen seg i løpet av onsdag. Dødeligheten gikk betydelig ned, og Søfteland mener at situasjonen lenger vest ved Flekkefjord er stabil. Anlegg i Rogaland er nå i beredskap i tilfelle store mengder alger skulle nå rogalandsanleggene.

— Men vi har svært gode forhold der, sier Søfteland. Oppdrettsanleggene ligger på dypt vann med god gjennomstrømming i vannet. Anlegg som er plassert mindre heldig, legger ut slanger for å kunne pumpe luft ned på 30 meters dyp og dermed skape en oppvelling i sjøen.

— Vi føler vi har god oversikt, sier Søfteland, som mener situasjonen foreløpig ser positivt ut. NFF har kontakt med alle oppdrettsanlegg som er i fare for å bli rammet av algene. Chattonella-algen legger seg som slim på fiskens gjeller, slik at fisken dør av oksygenmangel. Villfisk klarer seg som regel godt under algeoppblomstringer.

Strømbarriere Målingene fra onsdag morgen viser at algefronten fremdeles holder seg ved Lista/Flekkefjord. Ved Flekkefjord er det funnet 300.000 alger per liter vann i målinger som er gjort på 0-5 meters dyp, mens det i havet utenfor Lindesnes er målt 3,8 millioner alger. Mest urovekkende er det at det ved Egersund ble målt 180.000 alger. Det ser dermed ut til at en liten del av algene likevel er kommet seg lenger nordover.

Informasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet opplyser at den største konsentrasjonen av alger fremdeles finnes på sørlandskysten. Ved Langesund ble det onsdag målt 15 millioner alger per liter.

Strømvirvler ved Lindesnes har så langt holdt algene fra videre spredning nordover langs kysten. I tillegg ser det ut til at det er et strømbelte mellom Jylland i Danmark og Lista som blander seg med kyststrømmen.

— Det er en noe forvirrende strømsituasjon, innrømmer Lekve. Det ser samtidig ut til at kyststrømmen som vanligvis går vestover, har snudd ved Mandal/Kristiansand.

— Denne situasjonen kan muligens bety at algene holder seg på den østlige siden, men jeg er noe usikker på hvordan vi skal tolke dette, sier Lekve.

Satellittbilder kan muligens kunne gi svar på strømvirvlene torsdag.

(NTB)