> blåskjellskandalen

JAN STEDJE

jan.stedje@bergens-tidende.no Næringsmiddeltilsynet har tidligere sagt at det var blåskjellene som var årsaken til matforgiftningen av 40 personer.

Fordervet og giftig Nå viser det seg altså at gjestene fikk dobbel dose med fordervet mat; både svært giftige blåskjell, nesten tre ganger over faregrensen, og høy bakteriekonsentrasjon i maten for øvrig. Dette går frem av den endelige rapporten. I et brev fra Fiskeridirektoratet, kalt «Byrknessaken», får statsråd Angelsen disse nye opplysningene. Og enda mer gikk galt ifølge brevet til statsråden. Fiskeridirektoratet skriver at man til åpningsfesten 5. september 1999 hadde høstet blåskjell fra et anlegg i Arnafjord i Sogn som ikke hadde konsesjon på annet enn prøvedyrking av skjell frem til 30. september i fjor. Angelsen har bedt om en rapport etter blåskjell-skandalen i Ytre Sogn. Han var innbudt gjest sammen med blant annet stortingsrepresentanter. I brevet «Byrknessaken» skriver Fiskeridirektoratet (sitat): «På bakgrunn av de bakteriekonsentrasjoner som ble funnet i maten var det trolig flere årsaker til at folk ble syke enn algegiften». Fiskeridirektoratet får støtte i sitt syn av professor Einar Granum ved Norges Veterinærhøgskole.

Hissig gift Blåskjellgiften er så hissig at at et voksent mannfolk ifølge Veterinærhøgskolen får symptomer på forgiftning ved 50 mikrogram algegift. Det var nok å spise 80 gram blåskjell på Byrknes-festen 5. september for å nå denne dosen med gift. Blåskjellanleggene i Sognefjorden sikter seg inn på eksport til EU-landene. Fiskeridirektoratet skriver i brevet til Fiskeridepartementet at det nå må tas spesielle forholdsregler for å å gi tillatelse til blåskjellhøsting i denne vanskelige fjorden.