— Vi har funnet rester av flere sprøytemidler, såkalte pesticider, i halvparten av de brønnene vi har undersøkt, sier seniorforsker Gro Hege Ludvigsen ved Bioforsk jord og miljø til Nationen.

Flere steder har giftverdiene vært langt høyere enn vannverkenes drikkevannsgrense på 0,1 mikrogram. Bioforsk har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet, og konklusjonen har vært at det ikke er noen reell helsefare. Likevel har noen gårdeiere valgt å bytte drikkevannskilde etter funnene av giftstoffer.

Private drikkebrønner omfattes ikke av lovverket, og det er derfor opp til hver enkelt eier å ta vare på vannkvaliteten.

Noen giftstoffer blir i brønnene i opptil 20-30 år, og forskerne har gjort like store funn av giftstoffer i dype fjellbrønner som i grunnere jordbrønner.

Det er flere grunner til at det havner giftstoffer i drikkevannet. Noen sprøyter på jorder som ligger helt opptil brønnen. I andre tilfeller foregår fylling og rensing av sprøyteutstyret på tunet, i nærheten av brønnen.