Grenseverdien for sprøytemiddelrester i barnemat ble i oktober 2000 satt ned til 0,01 mg/kg. Men i fem av 50 prøver som SNT foretok i fjor, ble det funnet høyere konsentrasjoner enn den nye grenseverdien, skriver avisen Jordvett.

Ifølge Jordvett gjelder imidlertid den nye grenseverdien ikke før 1. juli 2002. Derfor ble heller ikke produsentene av barnematen med for høye konsentrasjoner av sprøytemiddelrester kontaktet av SNT.

(NTB)