Mens mengden av miljøgiften PCB ser ut til å reduseres i naturen, holder DDT og tungmetaller seg stabil. Samtidig dukker det opp nye stoffer som bromerte flammehemmere.

Siste nytt innen miljøverstinger er gruppen perfluorerte forbindelser, PFCs, der PFOS regnes som verstingen.

Den brytes ikke ned, lagres i blodet, er sterkt helseskadelig og kan blant annet redusere forplantningsevnen. Fra 2007 er PFOS forbudt brukt i Europa.

Brukes i fritidstøy

De fluoriserte stoffene har vann— og fettavvisende egenskaper, og brukes for å gjøre fritidsklær vanntette, samtidig som de puster. De kjemiske stoffene er også benyttet som slippbelegg i kokekar og stekepanner, og de er brukt i skum som brannvesenet benytter til å slukke brann i olje og bensin.

Tidligere i sommer politianmeldte Klima og forurensningsdirektoratet, Klif, et flyselskap for at de i fjor fortsatt brukte slukkeskum med PFOS på Gardermoen.

Bjørnøya, midt i Barentshavet, er blitt et oppsamlingssted for miljøgifter som kommer med havstrømmene, men først og fremst via luft. Her møtes kalt luft fra nord varm luft fra sør, og giften daler ned som regn eller tåke. Her har en lange måleserier med miljøgifter. Et av Europas flotteste fiskevann, Ellasjøen, inneholder røye så mye PCB og annen miljøgift at en fraråder å spise fisken.

Flater ut

I et av Europas største fuglefjell like ved Ellasjøen, finner en døde sjøfugler, med store oppsamling av miljøgifter.

— Vi ser at de «gamle» miljøgiftene flater ut, mens for eksempel fluorforbindelser som PFOS gjør seg stadig mer gjeldende og mengden øker, sier forsker Jan Ove Bustnes i Norsk institutt for naturforskning, NINA. Han har fulgt sjølfuglene storjo og polarmåke på Bjørnøya i mange år, og ser at fuglene er betydelig mer plaget med miljøgifter enn andre steder i det nordlige Europa.

— Mens PCB binder seg til fett, og etter hvert går til hjernen, så binder PFOS seg til blodet og proteiner, og påvirker nervesystemet, sier han til Aftenposten.no.

- Forbudt i bruk

Professor og miljøgiftekspert Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt mener det er et paradoks at stoffer fra fritidsklær påfører naturen stor skade.

— PFOS er forbudt i bruk, men vi har ingen garanti for at det fortsatt ikke brukes. Uansett brytes fluorforbindelsene ikke ned, og de akkumuleres i næringskjeden, sier han.

— Samtidig ser vi at regulering hjelper. I mange år har man arbeidet hardt for å få slutt på bruk av PCB, og her ser vi resultater. DDT er dessverre fortsatt i bruk enkelte steder. Men det som bekymrer er at det stadig dukker opp nye stoffer som viser seg å være svært skadelige, sier Geir Wing Gabrielsen.

- Ekstremt høyt

Klima og forurensningsdirektoratet, Klif, kom nylig med en rapport om nye miljøgifter i Arktis. Her er PFOS spesielt trukket frem, og man advarer mot alvorlige helse- og miljøskadelige effekter.

Flere steder over hele landet, også på Bjørnøya og Svalbard, samler Akvaplan Niva inn prøver, og rapporterer til Klif.

— Vi ser at PCB-innholdet i røye og sedimenter i Ellasjøen holder seg ekstremt høyt. Det planlegges også nye prosjekter for å undersøke PFOS og de nye miljøgiftene, sier forsker Guttorm Christensen i Akvaplan Niva til Aftenposten.no.

Norges veterinærhøgskole har på oppdrag fra Klif undersøkt miljøgifter i rev, gaupe og jerv over hele landet fra Varangerhalvøya til Hardangervidda. Her er det funnet høye nivåer, spesielt er bromerte flammehemmere og de giftige fluorforbindelsene blir funnet i dyrenes blod.

— Det er urovekkende å finne disse relativt nye stoffene i dyr i områder uten lokale kilder. Vi vil bruke dette i et internasjonalt arbeid for å forby disse kjemikaliene, sier direktør Ellen Hambro i Klif i en pressemelding.

- Nødvendig kunnskap

Norges forskningsråd har siden tidlig på 90-tallet finansiert forskning på miljøgifter, spesielt Arktis, der giften er konsentrert.

— Målet er å skaffe nødvendig kunnskap for myndighetene og forvaltning til bruk i internasjonale forhandlinger, samt øke kunnskapen generelt, sier kjemiker og spesialrådgiver Kirsten Broch Mathisen i Forskningsrådet.

Hun påpeker at Ellasjøen på Bjørnøya er en ”hot spot” for langtransporterte miljøgifter, og at man her også leter etter nye skadelige stoffer.

— Vi trenger kunnskap om hvordan miljøgifter sprer seg, og hvordan de opptrer i naturen. Lange måleserier gir viktige trender, sier hun.

Si din mening i kommentarfeltet under!

SAMLER: Ishavskonsulent Jon Kolsum ved Meteorologisk institutt samler regelmessig inn luftprøver på Bjørnøya. Analysene viser at gift som PCB, DDT og fluorforbindelser kommer luftveien til Arktis fra verdens industriand.
OLE MAGNUS RAPP