Forbudet skal gjelde fra 1. januar 2010, melder SFT i dag.

PAH (polyaromatiske hydrokarboner) tilsettes dekk i form av PAH-holdig olje, for å gjøre gummien mykere og gi bedre veigrep. Flere PAH-forbindelser er arvestoffskadelige og kreftframkallende, og meget giftige for organismer som lever i vann. Det er de åtte verste forbindelsene som nå skal forbys i bildekk.

— Jeg har inntrykk av at det er PAH i de aller fleste dekk, men spesielt mye i sommerdekk for personbiler. I slike dekk utgjør PAH cirka 20 prosent av vekten, sier Morten Helle, senioringeniør i SFT, seksjon for produktrettet miljøvern.

Hvert år spres syv tonn PAH gjennom veistøv. Over 70 prosent kommer fra gummistøv som slites av bildekk.

— Mykneroljen som tilsettes gummiblandingen i dekkene, kommer fra restprodukter fra oljeraffineriene. Disse restproduktene inneholder mye PAH. Men oljen er ikke kjemisk bundet, og kan dermed lett forsvinne ut i naturen, sier Helle til BTV, lokal-tv for Hordaland.

I en pressemelding skriver SFT at forbudet vil berøre importører av dekk og biler, fordi bildekk kan bli dyrere. Til gjengjeld kan drivstofforbruket bli lavere, fordi dekk uten PAH har lavere rullemotstand.

— Hva med oss som allerede har slike dekk? Betyr forbudet at vi må kvitte oss med dekk som inneholder PAH?

— Nei da, forbudet vil gjelde omsetning fra 1. januar 2010.

— Hvor mye vil dette ha å si for miljøet?

— Vi vil årlig spares for cirka fem tonn PAH fra veistøv, men å sette tall på miljøeffekten er vanskelig. Vi slipper i hvert fall en del kreftframkallende stoffer langs veien. PAH i veistøv kan pustes inn, og det gir økt risiko for kreft, sier Helle.

I MANGE DEKK: - Jeg har inntrykk av at det er PAH i de aller fleste dekk, men spesielt mye i sommerdekk for personbiler, sier Morten Helle, senioringeniør i SFT.
BERGENS TIDENDE