Det måtte med andre ord en «ny» Gerhardsen til for å sprite opp Arbeiderpartiet. Mye tyder på at han er den mest populære politikeren i Arbeiderpartiet akkurat nå. I et kort innlegg fikk han gang på gang så sterk applaus at det var fristende å tro at han ble oppfattet som en redningsmann i nødens stund.

Sønnen til salig Einar (landsfaderen) hadde retoriske poenger som gikk rett til hjertet blant utsendingene:

— Høyre-byrådet i Oslo mener at kommunen skal være leverandør og at innbyggerne er kunder. Jeg vil bo i en by, ikke i en leverandør. Jeg vil være borger i byen, ikke kunde. Kommunen som et varmt og inkluderende fellesskap er mye mer enn foretak og aksjeselskaper. Selvsagt kan private selskap legge asfalt. Men når det kommer til omsorg overfor mennesker i vanskelige situasjoner, snakker vi om noe ganske annet enn å legge asfalt, sa Gerhardsen som nylig ble nominert som byrådslederkandidat i Oslo.

Nederlag og triumf

Fem år er gått siden sist han var fremtredende politiker i Tigerstaden. I mellomtiden har han arbeidet for Geelmuyden. Kiese, og de fleste regnet med at politikk var historie og fortid for den omstridte 56-åringen.

Men da måtte de tro om igjen. Etter at han så sent som for halvannet år siden tapte kampen om fast plass på stortingslisten, ble han for litt siden formelig båret frem på topplass på kommunevalglisten.

Han legger ikke skjul på at det var et sviende nederlag å tape nominasjonen til Stortinget:

— Da ble jeg virkelig forbannet, for det var en vanhellig allianse av flere grupperinger som slo seg sammen. Men ingen så ut til å være glad for det som skjedde, og det er nok forklaringen på at jeg nå fikk en så eventyrlig støtte som kandidat til byrådsledervervet.

- Mangler ikke golfkøller

— Ville du heller ha vært rikspolitiker?

— Nei, for jeg likte fantastisk godt å være byrådsleder sist, og det gir jo mer innflytelse å ha en slik posisjon enn å sitte på Stortinget. Men jeg er slik skapt at jeg ønsker ikke å begrense mitt handlingsrom. Det er bare blitt slik at kommunepolitikken har vært mitt felt, sier han til Bergens Tidende.

Rune Gerhardsen ser tilbake på sitt forrige liv på toppen av Oslo Rådhus med stor glede, for «vi hadde gode budsjetter, og jeg leverte fra meg en kommune i god økonomisk stand», som han sier.

— Men nå må vi ha et regimeskifte i kommuneøkonomien, i den forstand at vi er nødt til å bruke mer penger. Husk at god kommuneøkonomi er grunnlaget for folks velferd! Da er vi nødt til å flytte penger over fra statssektoren til kommunesektoren.

Det er ikke mangelen på golfkøller som skaper fortvilelse i de tusen hjem, men at gamlemor ikke får den hjelp hun har krav på.

Nerver under kontroll?

— Er Jens Stoltenberg den mest egnete til å lede Arbeiderpartiet nå?

— Det er han som er kandidaten. Enhver politiker må måles ut fra sine forutsetninger.

— Er han den optimale kandidaten?

— Ingen er optimal. Men kanskje min far var det i 1945, da han ble valgt til partileder.

— Bør Arbeiderpartiet gjøre seg klar til å overta regjeringsansvaret i høst?

— Først og fremst må vi prøve å ha nervene under kontroll. Skal vi overta, må det være en skikkelig krise. Vi skal ta ansvar når det kreves, men de som stelte i stand sirkuset i fjor høst, får selv ordne opp.

Må over i nye spor

— Har Arbeiderpartiet fullført sin misjon, når vi ser hvor liten oppslutning det har?

— Det er rett, som mange påpeker, at mye av grunnlaget for at partiet i sin tid ble dannet nå er borte. De presserende oppgavene den gang er for lengst blitt løst. Men et moderne Arbeiderparti har fortsatt store utfordringer som har med likeverd og rettferdighet å gjøre.

Men vi kan ikke fortsette i gamle spor. Selvsagt var det nødvendig å finne standardløsninger når våre forgjengere skulle løfte folket fra armod til velstand. Nå gjelder det å skaffe løsninger som treffer individuelle behov, sier Gerhardsen.

POPULÆR: Rune Gerhardsen er etter alt å dømme den mest populære politikeren i Arbeiderpartiet akkurat nå.
FOTO: HÅVARD BJELLAND