Hvor giftig asken er vil være avhengig av hvor mye fluor den inneholder, noe man ennå ikke vet noe om, sier geolog og førsteamanuensis Rune S. Selbekk ved seksjon for geologi på Universitetet i Oslo til NTB.

— Her i Norge vil det sannsynligvis ikke være noe problem, men på Island og spesielt i nærheten av Eyjafjallajökull så kan man få problemer med fluorose. Det har vært et problem tidligere ved flere utbrudd fra Hekla, sier Selbekk.

Aske fra vulkaner kan inneholde mye fluor og svoveldioksidforbindelser, noe som er sterkt giftig og kan føre til skader på luftveier, mage og tarm ved svelging. Vulkanene på Eyjafjallajökull er kjent for å inneholde mye fluor.

Kan bli langvarig

Selbekk mener det er vanskelig å si hvor lenge utbruddet på Island vil vare.

— Eyjafjallajökull har jo hatt utbrudd tidligere som har vart i over to år, blant annet fra 1821 til 1823, og også andre utbrudd som har vært relativt langvarige. Vanligvis når nye utbrudd åpner, er aktiviteten veldig høy til å begynne med og så avtar det etter hvert, sier Selbekk.

— Slike utbrudd får jo både lokale og globale konsekvenser, og også i framtiden kan vi forvente lignende vulkanutbrudd, for eksempel Katla som ligger øst for Eyjafjallajökull, sier han.

Katla større

Katla er kjent som en av de farligste og mest aktive vulkanene på Island, men siste ordentlige utbrudd der var i 1918. Denne vulkanen har utbrudd med mellom 40 og 80 års mellomrom. Det skal ha vært aktivitet i Katla i 1955, og den overvåkes nøye av islandske myndigheter.

— Et utbrudd fra Katla vil nok sannsynligvis ha enda større innvirkning på flytrafikken ettersom det vil bli et mye større og kraftigere utbrudd enn Eyjafjallajökull, mener Selbekk.

Norsk vulkan

Island er det området i Nord-Europa med størst aktivitet, men også vulkanutbrudd i andre områder kan få store konsekvenser.

— Vi har også en norsk vulkan som kan gi store problemer ved et utbrudd, nemlig Beerenbergvulkanen på Jan Mayen. Det er en vulkan de fleste ikke tenker på at vi har, men den er faktisk blant de to-tre største vulkanene i Europa, sier Selbekk.

Den 2.277 meter høye vulkanen på Jan Mayen har hatt fem kjente utbrudd siden 1963, det siste i 1985.

Island i en særstilling

Island ligger veldig spesielt til, i et slags «hotspot» som gjør at det produseres mye mer lava på Island enn mange andre områder.

— Det finnes en del vulkaner i Sør-Europa også, spesielt i Italia, mer der har vi jo Alpene som ligger imellom slik at vi kanskje ikke blir så kraftig rammet hvis det skulle bli nye utbrudd i for eksempel Vesuv. Også utbrudd der vil kunne få konsekvenser for flytrafikken i Europa, understreker Rune S. Selbekk. (©NTB)