JAMES STEENSÆTH james.steensaeth@bt.no

En internasjonal gruppe forskere, ledet av vitenskapsmenn fra Universitetet i Michigan, har funnet at en mutert form av genet WFS1 forårsaker lavfrekvent sensorisk neuralt tap av hørselen.

Man antar at over 50 gener er involvert i tap av hørselen, og rundt 20 av disse er identifisert hittil.

Man håper at oppdagelsen av genet WFS1 kan kaste lys over mer vanlige former for tap av hørsel og tilstander som Menieres sykdom som ytrer seg som anfall av øresus, svimmelhet og nedsatt hørsel.

Man tror der kan være en forbindelse mellom mutasjoner av WFS1 og den mer vanlige formen for økende sensorisk neuralt tap av hørselen som også omfatter høyfrekvent lyder som den menneskelige stemme.

Mennesker som har tapt den lavfrekvente hørselen som barn taper ofte også evnen til å høre høyfrekvente lyder ettersom de blir eldre.

Tap av evnen til å høre høyfrekvente lyder skyldes aldring, at man blir utsatt for kraftig støy og giftige medisiner, men mutasjoner i WFS1 kan gjøre mennesker mer påvirket.