Soma sier til Nationen at han fant det naturlig å stille sin plass til disposisjon nå. Norges Naturvernforbund er i dag gjeldfritt, etter en langvarig økonomisk snuoperasjon. Forbundet hadde et underskudd på 7 millioner kroner i 1997.

— Snuoperasjonen har betydd bruk av mellom to til tre millioner kroner mindre i året enn hva organisasjonen har tjent inn. Når situasjonen nå er i ferd med å endres, synes jeg det er riktig at forbundet står fritt til å legge det videre løpet, sier Soma.