En av dem er Johan Christian Heuch (1838-1904). Med flammende tale vekket han selv den sløveste til kristent alvor. Fordi han selv brente av overbevisning tente han troens ild i tilhørerne. Men da han i Stortinget i 1890 dro til felts mot kvinnens rett til å stemme, gikk det ikke så bra. Tanken om at kvinnen skulle forlate de hjemlige sysler følte han «som en Gysen, en Rædsel». Forsøker kvinnen å gjøre mannens gjerning blir hun til «et vanskabt Misfoster», sa han. Ordene var så sterke at de virket mot sin hensikt. Man burde spre Heuchs innlegg i millionvis, skrev avisen Firda : Det ville være den best tenkelige agitasjon for kvinnesaken.