Geir Pollestad (27) Parti: Senterpartiet Listeplassering: 3. plass Hjertesak: Utdanningspolitikk Gratis skolebøker på videregående?

Ja, vi ønsker å innføre et bok— og utstyrsstipend for alle i videregående skole.

Fungerer Lånekassen? Langt bedre enn sitt rykte. Vi vil ha studielånsrente lik inflasjonen. Vi har ingen tro på at bankene vil gi billigere og bedre tilbud enn Lånekassen.

Hva gjør dere for at studentene skal få jobb etter utdanning? Utflytting av 6000 statlige arbeidsplasser fra Oslo. Økt fokus på entreprenørskap og forskning.

... og for at de skal få bo billig og bra?

Øke satsingen på bygging av studentboliger i Bergen. Senterpartiet vil realisere et stort prosjekt med 500 hybler i Bergen så fort som mulig.

Når bør ølkranene stenge?

Det bør kommunene få bestemme selv.

Er 12 kr dyrt for en liter bensin?

Ganske dyrt, men vi vil ha gratis ferger og er negative til flere bomprosjekter. IBergen er det kollektivtransporten som trenger et løft.

Hva er galt med busstilbudet?

Det går for lite busser, takstsystemet er håpløst med soneinndelinger som ingen forstår. Vi vil ha én takst for hele Bergen og den må ikke overstige dagens beløp.

Er bybane løsningen?

Vi trenger et bybanenett som dekker flere bydeler.

Er 75 kr en kinopris vi må leve med? Det er i overkant av hva som er akseptabelt. Vi vilha studentrabatt på kinoen.

Statsstøtte til rocken?

Vi ønsker et skikkelig kulturløft og det skal også komme rocken til gode.

30 ord om hvorfor vi bør stemme SP.

Senterpartiet har et hjerte for hele landet og sier et klartnei til EU. Vårt mål er å utvikle landet, ikke avvikle.Skole, eldreomsorg og miljø er viktige saker for Senterpartiet.

Geir gir svar på flere spørsmål:

gp@senterpartiet.no