Mannen kaller seg selv «gatelege» og har tatt imot pasienter på kafeer i Midtbyen, skriver Adresseavisen mandag. Herfra skal han ha skrevet ut resepter på vanedannende legemidler til rusbelastede personer. Legen skal blant annet ha skrevet ut legemidler til en person som er tiltalt for salg av narkotiske tabletter.

Mannens klage på Helsetilsynets vedtak om å frata ham autorisasjonen ble denne uka avvist av Helsepersonellnemnda. Den 63 år gamle mannen mister dermed retten til å jobbe som lege og psykiater.

Ifølge vedtaket har mannen ikke hatt fast kontor eller lokaler som er tilpasset legevirksomhet. Han har dessuten ikke hatt adresse for mottak av brev og annen informasjon som for eksempel svar på prøver.

Helsetilsynet klager også på at en stor del av legens pasientjournaler består av håndskrevne papirlapper. Legen får påpakning for at lappene både var usystematiske og vanskelige å lese. Også oppbevaringen av journalene blir kritisert for å være uoversiktlig. De skal ha blitt oppbevart delvis i en safe hjemme hos mannen, og delvis i lokalene til en idealistisk organisasjon.

Ifølge helsepersonellregisteret ble mannen utdannet som lege i Sverige i 1985. Han fikk norsk autorisasjon som lege i 1994 og godkjenning som spesialist i psykiatri i 1995.