– Det var en mindre gasslekkasje og situasjonen ble raskt avklart, sier informasjonssjef Kama Holte Strand i Hydro til NTB.

Ingen ble skadd i lekkasjen som skjedde i en kompressor på plattformen.

Det var cirka 130 ansatte på plattformen da lekkasjen skjedde. De gikk rutinemessig i livbåtene, uten at livbåtene ble satt på vannet.

– Produksjonen ble raskt stengt ned etter lekkasjen, og slik det ser ut nå kan produksjonen trolig starte delvis igjen i løpet av kvelden eller natten, sier Holte Strand.

Hendelsen er rutinemessig meldt både til Petroleumstilsynet og Hovedredningssentralen på Sola. Hydro vil også starte egen gransking.

Grane-feltet, som ligger cirka 185 kilometer nordvest for Stavanger, og har vært i produksjon siden september 2003.