— Dagens regjering har sagt at de ikke vil ha flere konsesjonssøknader for gasskraftverk. Derfor har ikke Statoil sendt noen søknad for Mongstad ennå, sier Akselsen.

Han lover at en ny regjering i hvert fall vil ta imot og behandle en søknad fra Statoil.

— Og jeg håper jo at vi kan se helhetlig på energibesparelsen og endringen av de totale utslipp, ved et eventuelt nytt gasskraftverk på Mongstad, sier Akselsen.

Selv med SV i regjering vil det verken politiske eller juridisk være mulig å trekke tilbake de tre gasskraftkonsesjoner som allerede er gitt, understreker Akselsen. De er gitt til Kårstø, Skogn i Nord-Trøndelag og Kollsnes.