NTB

I mars i fjor gikk Kjell Magne Bondevik og sentrumsregjeringen av fordi stortingsflertallet åpnet for bygging av gasskraftverk.

Det er oljeselskapene som skal vedta en eventuell utbygging av gasskraftverk, Stortinget har bare åpnet for det. Det kan Bondevik nå leve med, også i regjering.

— Nå har heldigvis ikke Stortinget vedtatt at det skal bygges forurensende gasskraftverk, bare åpnet for det. Hvis vi greier å forsere forurensningsfrie gasskraftverk, kan det hende vi unngår forurensende gasskraftverk. Det vil være vår politikk, og uansett må vi forholde oss til Stortinget, sier Bondevik til NRK.

- En viktig sak Statsministerkandidaten mener altså at poenget er at det ikke er fattet noe vedtak i oljeselskapene om utbygging av gasskraftverk, og at enhver regjering uansett må forholde seg til stortingsflertallet.

— Dette er en viktig sak for oss, men nå er det ikke noe akutt problem. Det er ikke tatt et eneste spadetak for å bygge forurensende gasskraftverk, og det er heller ikke truffet en eneste investeringsbeslutning, sier han.

- Klokt og riktig Høyre-leder Jan Petersen er positiv til de nye signalene fra Bondevik.

— Det er både klokt og riktig, fordi enhver regjering må jo i slike saker regjere på bakgrunn av det flertallet som er i Stortinget, og det vil etter alle solemerker å dømme være flertall for gasskraftverk også i neste periode, sier Petersen.

Han mener nå at spørsmålet om gasskraftverk ikke lenger hindrer et samarbeid mellom sentrumspartiene og Høyre etter valget.

— Dette rydder jo unna en viktig hindring for et slikt samarbeid, så jeg synes denne avklaringen er meget interessant og meget velkommen, sier Høyre-lederen.

SVs nestleder Øystein Djupedal er på sin side overrasket over Bondeviks uttalelser.

— Han valgte selv å gå av som regjeringssjef på en miljøsak. At han nå sier at han er villig til å regjere med det samme vedtaket i ryggen som felte ham, er helt uforståelig for meg, sier Djupedal til NRK.