Bakgrunnen er blant annet lufthavnens behov for å holde rulle— og taxebanene isfrie, skriver Aftenposten.

Lufthavnen har sendt søknad om å få slippe ut mer glykol, om å få øke utslippet av kjemikaliet formiat som brukes til å holde rulle- og taxebanene isfrie, og om å få utvide området for utslipp til grunnen til også å gjelde den nordøstre delen av flyplassen hvor den mest verdifulle delen av grunnvannet ligger.

Ifølge søknaden fra Oslo Lufthavn er flyplassen helt avhengig av å øke sin bruk av kjemikalier hvis det skal være mulig å drive lufthavnen vinterstid.

Oslo Lufthavn slipper i dag ut fire ganger mer glykol enn det som er tillatt.