I løpet av de seks første månedene av 2006 reiste 8,4 millioner passasjerer over hovedflyplassen, noe som gir en trafikkvekst på 11 prosent i forhold til i fjor. Slik markerer OSL seg som en klar topp blant flyplassene i Skandinavia, skriver Aftenposten. Veksten på Arlanda og Kastrup har vært på henholdsvis 7 og 5 prosent hittil i år.

– Forklaringen på den betydelige økningen er første og fremst det heftige prispresset på billetter og selskapenes utstrakte satsing på nye direkteruter til utlandet. Med lavere pris har en flyreise blitt mulig for nye grupper av folk, sier informasjonssjef Jo Kobro ved OSL.