Dette kommer fram i forsvarssjefens framtidsdokument Forsvarsstudie-07 som legges fram mandag, melder NRK.

Dermed kan det bli Securitas eller et annet vaktselskap som vil måtte passe på Slottet og kongen og dronningen.

Garden er bare ett av mange punkter på forsvarssjefens omfattende kuttliste. Artilleriet kan forsvinne, det blir færre stridsvogner, hæren reduseres, og kystjegerkommandoen kan være borte om ti år, heter det i studien.

Fra før er det kjent at forsvarssjefen foreslår å la de ny missiltorpedobåtene (MTB-ene) til en samlet verdi av fem milliarder kroner gå direkte i opplag. Dette forslaget støttes av det regjeringsoppnevnte Forsvarspolitisk råd, som la fram sin innstilling onsdag. Også her ble det tatt til orde for betydelige økte bevilgninger i årene fremover, med forslag om budsjettvekst på 1 milliard kroner i året fra 2009.