• Det blir regjeringsskifte uansett hvis valget neste år gir flertall for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, sier Jens Stoltenberg. Og han er parat til å overta.

OLAV GARVIK

Arbeiderpartiets leder har i senere tid snakket så pass mye med SVs Kristin Halvorsen om dette at han er trygg i sin sak. De vil lykkes, og det norske folk skal få merke at det kommer nye koster i Regjeringsbygget, forsikrer han.

— Hva er det første du vil gripe fatt i hvis du får sjansen?

— Det blir å gjennomføre en sosial og rettferdig pensjonsordning, sikre nok personale på sykehjemmene, styrke lærerutdanningen og å innføre utvidet timetall i barneskolen. Dernest må vi fra norsk side sørge for at alle verdens barn blir vaksinert, for det er totalt meningsløst at flere barn skal dø av meslinger enn av aids, sier han.

— Du må vel innrømme at Bondevik-regjeringen har oppnådd mye når vi tar i betraktning at det er en mindretallsregjering?

— Jeg har sett den lange skrytelisten som statsministeren nylig presenterte. Men det er en feil måte å telle på, for mange av punktene er rent administrative saker. Han har jo ikke lagt frem så mange store saker, heller. I min regjeringstid gjennomførte vi i løpet av de 17 månedene flere større reformer i offentlig sektor enn han har gjort på tre år. Det er nok å nevne politireformen, sykehusreformen og reformer i skoleverket.

Høyre har bare pratet om kommunesammenslåinger, men ikke foretatt seg noe av betydning i den forbindelse. Dessuten forveksler de fornyelse med privatisering, fortsetter Arbeiderpartiets leder.

Fjerner boligskatten

Stoltenberg «lover» å slå kontra på flere områder i skattepolitikken, for hensynet til fellesskapet krever at vi alle, mer enn noen gang før, er med på et spleiselag. Eldrebølgen og satsing på skolen er to viktige felt som vil kreve mye. Derfor ser han ingen grunn til å redusere det samlete skattenivået.

— Jeg er også rystet over at Høyre har lovet skattelette for opp mot 200 milliarder kroner over en tiårsperiode, sier han.

-Vil du øke boligskatten?

— Nei, vi er tvert imot åpne for å fjerne den såkalte fordelsbeskatningen ved å bo i egen bolig. Regjeringen, derimot, er innstilt på å utvide skattegrunnlaget for eiendom og bolig, ettersom den vil gi kommunene økt adgang til å innkreve eiendomsskatt. I tillegg har den nylig åpnet for å innføre dokumentavgift på salg av leiligheter i borettslag. Det er en ny type boligskatt.

Kontakt med Kristin

— Hvor samkjørte er du og Kristin Halvorsen om regjeringsstrategien?

— Vi har hatt jevnlig kontakt for å samordne arbeidet i Stortinget, og vi drøfter også de langsiktige utfordringene. Jeg har stor respekt for henne.

— Hva med Åslaug Haga?

— Jeg fører også samtaler med henne, men ikke så regelmessig som med Halvorsen. Dessuten vil jeg minne om at i et sentrum-venstre-samarbeid er det ønskelig også å ha Kristelig Folkeparti med. Men jeg har full forståelse for at man der i gården ikke vil drøfte en slik samarbeidsmodell mens de er med i den nåværende regjeringen. Jeg vil ikke presse på, for situasjonen må avklares etter valget. Jeg vil likevel minne om at KrF i 2001 gikk til valg på at man ønsket en sentrumsregjering, men havnet så i regjering med Høyre. Så det er håp også når det gjelder KrF.

- Ikke akkurat lederskap

-Og er det ikke en tankevekker, forresten, at Høyre ikke engang har ambisjoner om en flertallsregjering? De vil bare fortsette med mindretallskaoset. En mindretallsregjering betyr dobbelt kaos, for først må man kompromisse innad i regjeringen, deretter er det vingling og kompromisser i Stortinget. Det er det vi må ha slutt på. Statsministeren har til og med tatt dissens i sin egen regjering. Vi kan vel ikke akkurat kalle det lederskap!

— Regner du med at det blir lettere å få KrF med på laget når Kjell Magne Bondevik er ute av toppolitikken?

— Jeg tror ikke at det står og faller med ham. Jeg opplever ikke Bondevik personlig som vanskelig, men det at KrF har statsministerposisjonen gjør det utvilsomt vanskelig for dem å skifte side. Bortsett fra det er vi alle vitne til hvor lite KrF-folk trives i samarbeidet med Høyre, der de må være med å selge unna fellesskapsgodene.

Ap vil ha selvråderett

— Innbiller du deg at det blir stort lettere å lede en regjering der du vil få med SV og Senterpartiet å gjøre – for eksempel i EU-saken?

— Ja. For det første er Arbeiderpartiet en garanti for at vi får ny regjering i 2005, enten vi bestemmer oss for å søke EU-medlemskap eller ei. Men på den andre siden må Arbeiderpartiet ha selvråderett i EU-spørsmålet, slik at vi løpende kan vurdere når tiden er inne til å søke. Det er ikke aktuelt å søke før vi ser at det er et varig grunnlag for det i opinionen.

«Hastverk» er feil ord

— Er Kristin Halvorsen innforstått med denne strategien?

— Ja, bortsett fra at vi er uenige om selve saken, om hva som tjener landets interesser.

— EU-kommisjonens president, Romano Prodi, har i et intervju med BT advart Norge mot å ha hastverk med å bli medlem. Er det et nedslående budskap for en ja-mann?

— Nei, men jeg vil ikke snakke om «hastverk», for det er et feil ord å bruke. Vi setter ikke i gang en ny EU-prosess hvis vi risikerer et tredje nei i folkeavstemningen. Samtidig har vi vitterlig hastverk, for vi går glipp av å være med i viktige beslutninger som berører oss. Se bare på arbeidsgiveravgiften! Slik sett burde vi ha vært med i EU for tretti år siden, sier Jens Stoltenberg.

Savner Kjell Opseth

Får han regjeringsmakt neste høst, lover han bilistene en skikkelig opprustning på veisektoren. Bevilgningene skal opp på et «anstendig nivå», ikke minst av hensyn til verdiskapningen og vekstevnen.

— Mens vi på den ene siden har råd til å skaffe oss stadig flere biler, opplever vi samtidig at vi må stå i endeløse køer, fordi vi ikke har gode nok veier. Det går ikke an! Mange, og ikke minst dere på Vestlandet, savner med rette en Kjell Opseth som var en mester til å bygge tunneler.

Både av hensyn til trafikksikkerheten og til miljøet vil vi gi vei- og jernbanebygging langt høyere prioritet enn det vi har sett under Bondevik-regjeringen. Jeg kan love at veibevilgningene skal komme opp på et anstendig nivå, sier Arbeiderpartiets leder til Bergens Tidende.

AKTIV FERIE: Jens Stoltenberg bruker noe av ferien til å pusse opp foreldrenes sommerhus på Ula utenfor Sandefjord. Og planlegge strategi for å ta over regjeringsmakten neste år. FOTO: THERESE BORGE