Regjeringens omkalfatring av offentlige oppgaver går hardt ut over Fylkesmannen.Viktige og spennende arbeidsfelt går over til kommunene og fylkeskommunene. Etter regjeringens mening dreier det seg om "politiske" saker som derfor bør være under folkevalgt kontroll. Svein Alsaker fulgte spent med i kommunalminister Sylvia Brustads redegjørelse om oppgavefordelingen som ble overført over internett i går. I en kommentar til Bergens Tidende forsikrer han at han ikke ser noen grunn til å henge med hodet. Han var forberedt på det meste — og han får dessuten overført ansvar for sentrale velferds- og omsorgsoppgaver, i og med at Fylkeslegen og Statens utdanningsdirektør blir en del av Fylkesmannens ansvarsområde.- Statsråd Brustad peker på at miljøsakene først og fremst dreier seg om politikk, og derfor bør være på de folkevalgtes hender?- Ja, men hvor stort politisk handlingsrom tror fylkespolitikerne at de vil få? Det blir uansett snakk om å forvalte nasjonal politikk, særlig innenfor landbruket. - Blir det mindre interessant å være fylkesmann?- Nei, for embetet vil fortsatt ha sentrale kontrolloppgaver, ikke minst når det gjelder kontrollen med kommuneøkonomien, sier Alsaker.