Han overtar etter Eivind Norebø, som inntil nå har fungert i stillingen som økonomi— og finansdirektør ved Haukeland.

Tove Zakariassen blir konstituert administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Hun er nå leder for Utvik-lingsavdelingen ved Haraldsplass, og overtar direktørstillingen umiddelbart.

– Det har vært åtte fine og utfordrende år her på Haraldsplass, men nå er tiden inne for å finne nye og annerledes utfordringer, sier Eivind Hansen.

Han er fornøyd med at han får fortsette å arbeide innen helse og sykehus også i sin nye jobb.