Fra han overtok gården etter en onkel av faren i 1985, frem til 2001, hadde gårdseier Morten Sekse fritak fra boplikten på fruktgården i Opedal i Ullensvang kommune.

De siste seks årene har Sekse og landbruksmyndighetene ligget i de byråkratiske skyttergravene. Han ønsker å forlenge fritaket, kommunen vil ha ham som fastboende.

Søknader, klager og anker har gått i en runddans mellom de ulike lokale, regionale og nasjonale instansene. Forrige uke kom det endelige avslaget fra Landbruks— og matdepartementet.

— For meg er det umulig å bo på gården større deler av året slik min livssituasjon er nå, sier Sekse.

Håper på EØS

Ultimatet fra kommunen er dette: Enten må Sekse følge kravene å bosette seg fast på gården, eller så må han selge. Han tar i stedet saken videre til rettssystemet.

Dermed blir sannsynligvis Sekse-saken den første bopliktsaken i norsk rett etter at EF-domstolen tidligere i år felte en dom mot den danske boplikten.

Sekse håper dette også kan få innvirkning på det norske regelverket gjennom EØS-avtalen. Dette er foreløpig uklart.

Sammen med familien bor Morten Sekse i Sauda, men jobber i Nordsjøen. I tillegg har han to døtre som er aktive alpinkjørere og krever at han reiser mye på renn.

For noen år siden forsøkte han å melde flytting til folkeregisteret, men dette ble avvist siden familien skulle fortsette å bo i Sauda.

Sekse har ikke bodd på gården mer enn 70 døgn i året. Naboen tar seg av driften av gården.

Minister vil stramme inn

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) mener det ikke finnes gode unnskyldninger for ikke å opprettholde boplikten.

— Vi ønsker en strammere praksis med boplikten, sier han.

I den senere tid har kommunene fått utvidet myndighet i slike saker, og det er i dag store forskjeller fra kommune til kommune i håndhevingen av boplikten. Dette er et av ankepunktene til Sekse.

— Selv om det er gitt økt myndighet til kommunene, skal lovens intensjoner følges. Dette vil vi følge opp, sier Riis-Johansen.

Han understreker at departementet er i ferd med å gå gjennom dommen fra EF-domstolen, for å se om den virker inn på norsk praksis.

— Tanken med boplikten er at det skal bo folk i husene i Bygde-Norge. Dette ønsker vi å videreføre, sier han.

- Gammel symbolpolitikk

Høyre har lenge vært uttalte motstandere av en slik politikk. Tidligere i år fremmet representanter fra partiet et forslag om oppheving av boplikten i Norge til Stortinget.

— Vi mener boplikten har en motsatt virkning enn det intensjonen er. Verdien på landbrukseiendommer faller på grunn av dem, og folk vegrer seg for å omsette slike eiendommer, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H).

Han mener boplikten er avleggs og reagerer på det han mener er en arrogant tilnærming til saken fra ministerens side.

— Dette er gammeldags symbolpolitikk fra Senterpartiet. At ministeren avfeier kritikken vår med å si at det holder å kjøre rundt i Bygde-Norge for å se at boplikten fungerer, er arrogant.

VIL BLI BOENDE: Ullensvang kommune krever at Morten Sekse enten må bosette seg fast på denne fruktgården i Opedal eller selge. Sekse vil nå ta saken til retten.